Rezervační systém - Přihlášení

Jméno:
Heslo:

Storno podmínky a obchodní podmínky

Jako nový klient se zaregistrujete a tím si založíte vlastní účet, v němž si může zakoupit vstup či permanentku online. Poté se už můžete rezervovat na libovolné lekce v rozvrhu rezervačního systému (dále jen RS). Objednanou permanentku jste povinen uhradit při první návštěvě centra a zároveň jste - jako každý registrovaný uživatel – povinen vyzvednout si na recepci zákaznickou kartu (výměnou za jednorázově složenou vratnou zálohu 70 Kč), na kterou máte možnost uplatnit slevy při zakoupení permanentky či jednorázového vstupného.
Kredit není směnitelný zpět za peníze. Po zakoupení lekcí nevracíme zpět peníze v hotovosti ani na bankovní účet.

Upozornění: Každá permanentka je časově omezená v závislosti na počtu vstupů a uhrazené částce.
Ceník a platnosti zde: http://www.heat-radlice.cz/cenik.html Týden před vypršením platnosti je na e-mail, Vámi vyplněný při registraci, automaticky zasíláno upozornění o končící platnosti permanentky.

Datum platnosti permanentky nelze samovolně prodloužit! Platnost můžete změnit pouze zakoupe-ním nové permanentky před koncem platnosti té stávající. Novou permanentku je možné koupit opět přes on-line nákup v RS nebo přímo na recepci.
Upozorňujeme, že zakoupením vstupu nebo jakékoli permanentky se Vám automaticky mění i platnost Vašeho stávajícího kreditu. Platnosti kreditů dle ceníku zde: http://www.heat-radlice.cz/cenik.html
Zároveň upozorňujeme, že se veškerý stávající kredit s nákupem jakéhokoli nového kreditu automaticky transformuje na novou hodnotu zakoupeného kreditu.

Při zrušení rezervace více jak 12 hodin před začátkem lekce se kredity automaticky přičítají zpět na váš účet. Chcete-li zrušit lekci v době kratší 12 hodin, Vaše místo automaticky padá do burzy. Po naplnění kapacity volných míst v lekci a rezervaci dalšího klienta se vám kredity přičtou zpět.

Rušení rezervací přes on-line RS ze svého registračního účtu či telefonicky (774 773 400). Storno lekcí prostřednictvím SMS a e-mailu bohužel nelze.
Pokud nepřijdete na rezervovanou lekci nebo vaše lekce zůstala v burze, je pro nás řádně vyčerpána.

Klíč od šaten si klient vyzvedne nejpozději 5 minut před začátkem lekce, je-li tomu jinak, může být jeho místo bez náhrady postoupeno jinému zákazníkovi.

Kreditové permanentky jsou přenosné, tedy je možná rezervace pro více osob na jeden účet.

Pokud si akci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit v intervalu 5 minut.

Minimální počet klientů pro konání lekce je 3. (Vyhrazujeme si právo na výjimečné zrušení lekce v ojedinělých případech).

Při zrušení jednotlivé lekce z důvodu nedostatečného počtu klientů budete o této změně informováni prostřednictvím SMS zprávou nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.

Dodatky

Při zneužití rezervačního systému si „H.E.A.T. Program centrum Radlice“ vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

„H.E.A.T. Program centrum Radlice“ si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích „H.E.A.T. Program centrum Radlice“ na e-mail uvedený při registraci.

Provozní řád:

Účastník cvičebních lekcí v „H.E.A.T. Program centra Radlice“, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Taktéž za osobní věci odložené v šatně nebo v sále si zodpovídá účastník.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

H.E.A.T. RADLICE
na Facebooku